Säkerhet

Som uppdragsgivare skall du veta att uppdraget utförs med hög säkerhet. Vid behov kompletterar vi med fullt utrustade vakter eller förordnade ordningsvakter. Tillsammans gör vi analysen och beslutar vilken säkerhetsgrad som gäller under uppdragets utförande.

En annan viktig parameter i vårt säkerhetstänkande är integritet. Det är värdefullt och ibland nödvändigt, att veta att Flyttpoolen förstår ordets innebörd och vikten av dess betydelse. Och att vi även lever upp till ordets mening.

Ordet säkerhet är för oss inte bara vår långa branscherfarenhet, kompetens eller försäkringsskydd. – Utan mycket mer.