Vi erbjuder och utför:

Gröna alternativ

Kontorsflytt – Företagsflytt

 
Vårt starkaste affärsområde är kontorsflytt – företagsflytt, som vi ständigt utvecklar och utvecklas med.companyMove_new
Varje år planerar vi och utför ca 250 flyttuppdrag.

 
Vi flyttar:

  • Företag
  • Kontorsflytt externt & internt
  • Interna avdelningar
  • Evakueringsområden
  • Industrier
  • Lager
  • Arkiv

 
Mer info:
pdf