Vi erbjuder och utför:


Gröna alternativ

Evakueringar

Flyttpoolen har under många år varit marknadsledande i Sverige inom affärsområdet större evakueringsprojekt.
Vi har medverkat i många av de största ombyggnadsprojekten.

I ett av Sveriges största ombyggnadsprojekt fick vi förtroendet att sköta alla evakueringar. 450-500 hyresgäster flyttade per år och projektet pågick i drygt 5 år. Genom vår erfarenhet och kunskap av denna typ av flyttningar kan vi eliminera de flesta typer av problem som kan uppstå. Våra medarbetare är väl medvetna om hur viktig den sociala delen är vid flyttningen och kan vid eventuellt uppkomna tillfällen väl hantera olika typer av frågor. För våra uppdragsgivare innebär det självklara fördelar med en lyckad och smärtfri evakuering, som resulterar i både bra policy samt en god ekonomi.

En viktig detalj är informationen till hyresgästerna. De skall känna sig delaktiga och positiva.
Därför har vi utarbetat tre olika informationspaket som vi lämnar ut till hyresgästerna.

  • Allmän information, om vilka Flyttpoolen är och om vår erfarenhet.
    Den informationen skall utvisa vår resurs, kompetens och erfarenhet för att skapa trygghet.
  • Utflyttningen, hur det går till och vad de skall tänka på.
  • Återflyttningen, till en fin och nyrenoverad lägenhet.

Utöver själva flyttningen har Flyttpoolens projektledare en rådgivande funktion, där vi tillsammans med uppdragsgivaren planerar varje delmoment. På så sätt avlastar vi kunden så att han kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet.Välkommen med offertförfrågan eller begäran om mer information.