Manskap

 

Projektledare Din kontaktperson från början till slut. Innan projektstart går han tillsammans med Er igenom allt (checklista) såsom försäkringar, telefon, post mm. Han samordnar kontakter med Era leverantörer i projektet, sammankallar till avstämningsmöten under pågående projekt, rapporterar till Er (flyttgeneral) samt ser till att Ni har all nödvändig information och material före som under projektet mm.
 
Arbetsledare Medverkar vid projektgenomgång och är vår projektledares högra hand ute hos våra uppdragsgivare. Leder och fördelar arbetsuppgifter till vårt manskap ute på uppdragen.
 
Tungarbetare Flyttar tungt o farligt såsom kassaskåp, piano etc. Utbildade att hantera våra specialredskap som underlättar arbetet.
 
Chaufför Fungerar ofta som arbetsledare. Ansvarar för att varor eller gods som skall flyttas, stuvas (packas) på ett säkert och riktigt sätt i våra möbelfordon. Han ansvarar även för att rätt arbetsredskap (pirra, kryssele mm) och material (flyttkartonger, specialburar, verktyg mm) lastas in i fordonet.
 
Export Packmästare
 
Packar och emballerar varor eller gods på ett säkert sätt för inrikes eller utrikes transporter i containers för sjötransport.
 
Packmästare Packar och emballerar varor eller gods i flyttkartonger eller för inrikestransporter.
 
Servicemontör Demonterar eller monterar möbler, hyllor, skrivbord mm. Kopplar också in datorer och startar upp dessa.
 
Expressarbetare Ser till att alla varor, gods och bohag mm bärs fram till fordonet och stuvas (lastas) av chauffören.
 
Flyttpoolen logo