Affärsidé & Vision

Affärsidé
“Vi skall med personlig omtanke erbjuda våra kunder tjänster inom områdena flyttning och kontorsservice”.
Ledstjärnan i vårt arbete är värde för kunden och omtanke om dess medarbetare.

Vision
“Att vara det dominerande företaget inom kontors- och företagsflyttningar i Stockholm”