Historia

1981 grundades Flyttpoolen. Från att ha varit ett litet familjeföretag har företaget och verksamheten utvecklats mycket positivt och vuxit kraftigt.

1985 bildades Flyttpoolen Sverige AB eftersom många av våra uppdragsgivare var svenska storföretag verksamma över hela Sverige.

1991 erhöll vi vårt auktorisationsbevis och blev Auktoriserad Transportör. Det var ett kvitto på att vår sedan tidigare omtänksamma fastlagda målsättning var riktig.

1995 accepterade Skandia vårt lösningsförslag av kontorsservice (inhouse services), flyttningar samt transporttjänster. De innebar också att vi fick möjlighet att ytterligare utveckla våra tjänstekoncept.

1999 kan vi med stolthet se att våra affärsområden med tjänstekoncept, nyttjats av storföretag såsom exempelvis; Philips, Compaq, Handelsbanken Finans, Nordea Security, Skandia, Ernst & Young, Ericsson, SEB, Telia, Shell, Sony, Siemens m fl.

2000 omsätter vi ca 25 miljoner kronor och har över 60 medarbetare samt en mycket modern kostnadseffektiv och miljövänlig fordonspark. Därför fortsätter vi investera i nya tjänstekoncept såsom transportlogistik, projektledning mm.

2002 internutbildas våra medarbetare fortlöpande i nya effektiva datasystem, CRM-system och projektlogistik för att kunna erbjuda våra kunder en bättre service.

2003 är vi rustade att möta kraven från samarbetspartners och uppdragsgivare för att klara av ökad verksamhet när den kommande konjunkturuppgången inträffar.

2004 utökas verksamheten och byggs ut ytterligare. Efter 20 år i Tyresö flyttar vi till Marievik. Efter flytten till Marievik erbjuder vi våra kunder och samarbetspartners Stockholms närmaste arkiv och bohagsmagasin. Det är också ett led i vår strävan att komma närmare marknaden och våra samarbetspartners, som till största delen finns i Stockholm.

2005 verksamheten fortsätter som tidigare. Det tillkommer en hel del nya kunder som ser fördelen med vårt centrala läge nära innerstan.

2006 flyttpoolen öppnar magasin/lager i Södertälje i Kungsholms gamla lokaler med 1.600 pallplatser samt 300 containers för magasinering av bohag.

2007 flyttpoolen flyttar sitt kontor till nya lokaler inom Marievik.

2009 vi flyttar till nya anpassade lokaler i Årsta Partihallar med egen lastkaj. Verksamheten fortsätter att fungera som vanligt.

2010 Vår Personal utbildas i avfallomhändertagning.

2011 Flyttpoolen inför Grön Flytt

2012 Flyttpoolen certifierar sig enl ISO 9001 och 14001

2013 Flyttpoolen investerar i flera nya miljöklassade Lastbilar för verksamheten. Vi byter branschorganisation och blir medlemmar i
Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF).

2014 Flyttpoolen kan nu erbjuda sina kunder utlandsflyttningar och har blivit medlemar av Fedemac.

2015 Flyttpoolen beställer två nya fordon till sin verksamhet.

2016 Flyttpoolen investerar och bygger om sitt egna datasystem.

2017 Flyttpoolen köper tre nya fordon med alkolås och backkamera.