Miljöpolicy

Hos Flyttpoolen medverkar vi i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle.
Alla medarbetare skall känna ansvar för miljön och förstå sin roll i arbetat med att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Detta innebär att vi:

 • Uppfyller krav i tillämpliga lagar och förordningar.
 • Har dokumenterade övergripande och detaljerade miljömål samt handlingsplaner.
 • Ser att vårt arbetssätt kontinuerligt förebygger föroreningar, reducerar utsläpp eller annan skada på miljön.
 • Ständigt förbättrar vårt miljöåtagande.
 • Ställer miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
 • Arbetar med att införa miljöledningssystem hos våra klienter.
 • Har kontinuerlig utbildning i miljöfrågor.
 • Arbetar för en hållbar utveckling.

Kommuniceras genom:

 • skickas ut till berörda vid förfrågan.
 • anslås i kundmottagningen och personalutrymme.
 • kvitteras av alla personer som arbetar för eller på uppdrag av organisationen.