Arbetsmiljöpolicy

 

Vi skall eftersträva största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet.

 

Detta innebär att:

  • Vi förebygger skador och ohälsa.
  • Vi uppfyller tillämpliga lagkrav och andra krav kopplade till arbetsmiljöfaror.
  • Vi ständigt förbättrar hantering av arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöprestanda.
  • Vi utbildar och informerar om arbetsmiljöansvarets omfattning, innebörd och konsekvens.
  • Vi har en tydlig organisation och ansvarsfördelning.
  • Alla tar sitt ansvar.
  • Vår policy utgör grunden för att fastställa och följa upp arbetsmiljömål.